ประเภทของมอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ส่วนประกอบสำคัญที่ควรทำความรู้จัก

ประเภทของมอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ส่วนประกอบสำคัญที่ควรทำความรู้จัก

การเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกัน นอกจากจะต้องเลือกซื้อเครื่องตามระดับแรงดันที่เหมาะกับประเภทในการทำความสะอาดแล้ว ก็อาจจะต้องพิจารณาการใช้งานจากมอเตอร์ของตัวเครื่องเป็นหลักด้วย เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในประเภทต่างๆ ทำงานได้อย่างตรงจุด

ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงนี้ จึงเปรียบเหมือนตัวช่วยส่งกระแสไฟเข้าไปเพื่อสร้างพลังให้เกิดแรงดันออกมา บทความนี้จึงเลือกที่จะแนะนำให้ผู้ที่กำลังสนใจรู้จักมอเตอร์แบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างแตกต่างกัน เพื่อจะได้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประเภทมอเตอร์ที่อยู่ในเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

มอเตอร์ที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในทุกวันนี้ มีด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งเราเรียกว่า Universal Motor หรือมอเตอร์ชนิดที่มีแปรงถ่าน และ Induction Motor หรือมอเตอร์ที่มีขดลวดเหนี่ยวนำ

1. มอเตอร์ชนิดแปรงถ่าน หรือ Universal Motor

เป็นมอเตอร์กระแสสลับแบบ Universal ที่ต้องอาศัยการทำงานจากแปรงถ่านหรือแท่งคาร์บอน โดยเมื่อใช้นานๆ ไป แปรงถ่านจะค่อยๆ ลดปริมาณลง จึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปรงถ่านทุกครั้งเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องและยาวนานมากขึ้น ถือเป็นมอเตอร์ที่ได้รับความแพร่หลายในการใช้งานทั่วๆ ไป เช่น การทำความสะอาดภายในบ้าน สถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีขนาดเล็ก และไม่ต้องอาศัยระยะเวลานานในการทำความสะอาดแต่ละครั้งมากจนเกินไป

มอเตอร์ชนิดนี้มีข้อเสียตรงที่มีรอบการทำงานที่ค่อนข้างสูง (ราวๆ 3,400 รอบ/นาที) ทำให้เกิดการสะสมความร้อนเอาไว้มาก และระบายความร้อนได้ไม่ดีนัก ทำให้ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงการใช้งานในแต่ละครั้งเป็นหลักว่าจะต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด เพราะหากใช้งานต่อเนื่องนานๆ ไป ก็อาจจะทำให้เครื่องร้อน และเกิดการเสื่อมสภาพหรือชำรุดได้ นอกจากนี้ข้อเสียของมอเตอร์ชนิดนี้ก็คือ จะมาพร้อมเสียงที่ค่อนข้างดัง ซึ่งอาจเป็นการสร้างความรบกวนแก่ผู้อื่นได้

2. มอเตอร์ชนิดขดลวดเหนี่ยวนำ หรือ Induction Motor

มอเตอร์ชนิดขดลวดเหนี่ยวนำ หรือ Induction Motor เป็นมอเตอร์ที่ไม่ต้องอาศัยการทำงานจากแปรงถ่านทดแทน โดยจะใช้ทุ่นขดลวดทองแดงในการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าแทน ทำให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอเตอร์ชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะเวลาต่อเนื่องนานๆ เนื่องด้วยรอบการทำงานที่ค่อนข้างต่ำ (ราวๆ 2,800 หรือ 1,450 รอบ/นาที) ซึ่งจะช่วยชะลอการสะสมความร้อน และสามารถระบายความร้อนได้ดี ที่สำคัญคือ มอเตอร์ชนิดนี้จะมีเสียงระหว่างการใช้งานที่เบากว่ามอเตอร์ชนิดแปรงถ่าน แต่ตัวมอเตอร์จะมีน้ำหนักมากกว่า ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ใช้มอเตอร์ชนิดนี้มีขนาดใหญ่และน้ำหนักสูงกว่านั่นเอง

มอเตอร์ชนิดไหน เหมาะสำหรับการใช้งานมากที่สุด

สำหรับรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน ย่อมไม่มีมอเตอร์ตัวไหนที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะต่างก็มีข้อดีข้อเสียในตัวเองทั้งสิ้น ดังนั้นการใช้งานมอเตอร์ทั้ง 2 ประเภทนี้ จึงต้องมีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน เป็นตัวคอยช่วยกำหนดร่วมด้วย

โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้งานต่อครั้ง ซึ่งถือเป็นจุดสังเกตสำคัญก่อนการเลือกซื้อ เพราะหากต้องการเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีประสิทธิภาพในการทำงานต่อเนื่องได้ยาวนาน ก็ย่อมจำเป็นต้องเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีมอเตอร์ชนิดขดลวดเหนี่ยวนำ เพราะจะสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่ามอเตอร์ชนิดแปรงถ่าน นอกจากนี้ยังมาพร้อมเสียงจากตัวมอเตอร์ที่เบากว่า ซึ่งจะสร้างความสะดวกสบาย ลดเสียงรบกวนได้หลายระดับเลยทีเดียว

แต่หากใช้งานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพียงระยะเวลาสั้นๆ และต้องการตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กลงมา เพื่อง่ายต่อการเก็บรักษาและเคลื่อนย้าย การเลือกซื้อเครื่องที่มีมอเตอร์ชนิดแปรงถ่าน ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งาน แต่ก็ต้องยอมรับว่าเสียงของมอเตอร์ชนิดนี้จะมีเสียงดังมากกว่า

แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยมอเตอร์ชนิดแปรงถ่าน ก็ถือเป็นชนิดมาตรฐานที่สามารถใช้งานตามบ้านทั่วไปได้อย่างครอบคลุม แถมยังมาพร้อมราคาที่ไม่สูงมากนัก เหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัด และใช้ทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีความจำกัด ไม่กว้างมากเกินไป อีกทั้งการใช้งานแต่ละครั้งต้องไม่ควรนานต่อเนื่องเกิน 25 นาที เพราะหากใช้งานเกินเวลาดังกล่าว อาจจะต้องปิดเครื่องเพื่อพักให้ความร้อนคลายตัวอย่างน้อย 10-15 นาที ทำให้เสียเวลาในการทำความสะอาดตามมาได้

การเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสักเครื่อง จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายๆ องค์ประกอบ ทั้งแบรนด์ผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ การรับประกันอายุการใช้งาน รวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในภายในตัวเครื่อง โดยจะต้องได้มาตรฐานและตรงโจทย์การใช้งานอย่างเหมาะสม

การเลือกใช้มอเตอร์ให้ตรงกับความต้องการและประเภทการใช้งาน ถือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นลำดับต้นๆ เพราะหากใช้งานเกินขีดความสามารถที่มอเตอร์รองรับได้ ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย ชำรุดและเสื่อมสภาพตามมาได้ ทางที่ดีคือ ควรถามตัวเองก่อนว่า ต้องการใช้งานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกับประเภทการทำความสะอาดในลักษณะไหนมากกว่ากัน และใช้ระยะเวลาต่อครั้งนานแค่ไหน พื้นที่ที่จัดเก็บนั้นมีเพียงพอหรือไม่ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด รองรับแรงดันจากน้ำได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียหาย และการชำรุดของพื้นผิวที่ชำระล้าง ซึ่งล้วนเป็นตัววิเคราะห์การตัดสินใจซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ที่มาพร้อมกับมอเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานไปพร้อมๆ กันด้วยนั่นเอง

เกี่ยวกับเรา

Flow Energy Thailand เครื่องมือสำหรับช่างแอร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ปั๊มน้ำ ปืนฉีดน้ำ โบลเวอร์เป่าลม มีอะไหล่เปลี่ยน ทุกตัวมีรับประกัน สินค้าช่างแอร์ งานปรับอากาศ เพื่อช่างแอร์โดยเฉพาะ

ติดต่อเรา

@FLOWENERGY
(มี @ นำหน้าด้วยนะคะ)
Line QR Code