วิธีการดูสเป็ค เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ให้ซื้อมาใช้งานแบบมีมาตรฐาน

วิธีการดูสเป็ค เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ให้ซื้อมาใช้งานแบบมีมาตรฐาน

เครื่องฉีดน้ำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง จะช่วยทุ่นแรง ช่วยลดต้นทุนการทำงานและประหยัดเวลาในการทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จึงต้องเลือกจากตัวสินค้าที่ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อทำให้ผู้ที่ใช้งานเกิดความมั่นใจในอุปกรณ์ที่ใช้งาน นอกจากนี้ ควรพิจารณาเลือกเครื่องฉีดน้ำตามหัวข้อดังต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา และได้ของดีไว้ใช้งานโดยไม่รำคาญ

ด้านแหล่งพลังงาน

ผู้ใช้งานควรพิจารณาเลือกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ที่มอเตอร์ไม่ได้ใช้แปรงถ่าน และต้องเลือกระบบการใช้ไฟฟ้าที่ตรงกับการใช้งานจริง เช่น หากใช้ในบ้าน อาคารทั่วไป ควรเลือกที่แรงดันเครื่องฉีดน้ำที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ แต่ถ้านำไปใช้กับโรงงาน ต้องเลือกเครื่องฉีดน้ำที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ เป็นต้น

วัสดุ

ควรเลือกวัสดุของหัวปั๊มที่ทำมาจากทองเหลือง จะทำงานได้มีประสิทธิภาพและมีความคงทนกว่าวัสดุที่ทำมาจากอลูมิเนียมหล่อ

ประสิทธิภาพ

การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรพิจารณาเลือกเครื่องฉีดที่มีความเร็วรอบมอเตอร์ต่ำ เช่น ความเร็วรอบต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1400 รอบต่อนาที (Revolutions per minute หรือ rpm) เนื่องจากจะทำให้ใช้งานได้คงทน ยาวนาน และลดการสึกหรือของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดีกว่าเครื่องฉีดที่มีความเร็วรอบมอเตอร์สูง และต้องพิจารณาอัตราการไหลของน้ำ หากอัตราการไหลของน้ำมากก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการชำระล้างคราบฝุ่นต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งประเด็นนี้ ผู้บริโภคต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะในประเด็นแรงดันบาร์ หากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีแรงดันบาร์เท่ากัน แต่อัตราการไหลของน้ำต่างกัน ให้เลือกเครื่องที่อัตราการไหลของน้ำมากกว่า เพราะจะช่วยฉีดชำระล้างคราบสกปรกต่าง ๆ ได้ดีกว่า และขนาดของมอเตอร์ก็มีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่น มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่จะทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพกว่าเครื่องฉีดที่มีมอเตอร์ขนาดเล็ก แต่ก็จะมีราคาสูงกว่าเช่นกัน

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงให้คุ้มค่าอีก 2 ปัจจัย ได้แก่

1. การเลือกสายยางที่เหมาะสม

สายยางที่ต่อออกจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมายังหัวฉีด ก็มีส่วนสำคัญในการทำงานของเครื่องฉีดน้ำให้เกิดความสมดุลและรีดประสิทธิภาพของเครื่องฉีดให้ทำงานได้ดีที่สุด โดยสายยางของเครื่องฉีดน้ำอาจแบ่งย่อยออกเป็นสองชนิด ได้แก่ สายยางชนิดใส โดยสายยางชนิดนี้มีข้อดูคือ ผู้ใช้งานสามารถสังเกตอาการไหลของน้ำว่าปกติหรือไม่ และในน้ำมีคราบสกปรกที่จะมาอุดตันการไหลของน้ำหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งน้ำที่ใช้อาจไม่สะอาดเพียงพอและมีตะไคร่น้ำปะปนเข้ามาซึ่งจะเป็นสาเหตุขัดขวางการไหลของน้ำและลดประสิทธิภาพของการฉีดล้างคราบต่าง ๆ หากพบเห็นอาการดังกล่าว ผู้ใช้งานจะทำการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที แต่หากใช้งานสายยางชนิดนี้ในบริเวณแดดจ้า มักจะเกิดคราบตะไคร่น้ำเสียเอง และจะเป็นสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น ควรพิจารณาการใช้งานอย่างถี่ถ้วน หากมีการใช้งานในบริเวณที่มีแดดจ้าค่อนข้างถี่ ก็ไม่ควรใช้สายยางชนิดใส ควรเปลี่ยนเป็นสายยางชนิดทึบแทน และสายยางชนิดที่สอง ได้แก่ สายยางชนิดทึบ สายยางชนิดนี้มักมีราคาแพงกว่าสายยางชนิดใส และมีน้ำหนักมากกว่า มีความคงทนมากกว่า มักใช้งานกลางแดดจ้าที่ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลการเกิดตะไคร่น้ำมากนัก

2. การเลือกซื้อขนาดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

การพิจารณาขนาดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่ทำให้ใช้ประสิทธิภาพของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้อย่างเต็มที่ ขนาดของเครื่องฉีดน้ำที่เหมาะสม เช่น มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์ โดยมีราคาประหยัด สามารถรับมือกับงานทำความสะอาดได้ง่ายสะดวกในการเคลื่อนย้ายบางส่วนเก็บได้ง่าย แต่อาจมีข้อเสีย เช่น แรงดันต่ำ ทำให้การทำความสะอาดเกิดความล่าช้าหรืออาจมีมอเตอร์ที่มีเสียงดังมาก และขาดพลังในการทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่น เช่น มอสและตะไคร่ และอุปกรณ์เสริมไม่ทนทาน แตกหักได้ง่าย ดังนั้น การเลือกขนาดของเครื่องฉีดน้ำที่เหมาะสม จะช่วยลดระยะเวลาการทำงาน และคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย

กล่าวโดยสรุป หากต้องเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ควรพิจารณาในสิ่งต่อไปนี้ เช่น ระบบมอเตอร์ ชนิดมอเตอร์ แรงดันสูงสุด อัตราการไหลของน้ำ ความเร็วมอเตอร์ แรงดันไฟฟ้า ระดับเสียง และมีข้อที่ควรพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ ความเร็วมอเตอร์ ควรมีความเร็ว 1,400 รอบต่อนาที และแรงดันบาร์ที่สมดุลกับอัตราการไหลของน้ำ ที่ควรมีอัตราการไหลของน้ำประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 9 ลิตรต่อนาที หรือประมาณ 540 ลิตรต่อชั่วโมง และหากต้องการการใช้งานที่หลากหลายและยังคงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและคุ้มค่า ควรเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำที่มีอัตราการไหลของน้ำประมาณ 11 ลิตรต่อนาที หรือ 660 ลิตรต่อชั่วโมง จะช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อย

3. การพิจารณาด้านราคาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

ประเด็นด้านราคานั้น ผู้ใช้งานต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เนื่องจากการเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำที่มีขนาดเล็กเกินไป จะทำให้เสียเวลาและเครื่องทำงานหนัก อาจชำรุดก่อนถึงเวลาอันควร หรือ หากใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะทำให้เปลืองงบประมาณและสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ต้องพิจารณาอัตราการไหลของน้ำกับแรงดันบาร์ให้มีความสมดุล เครื่องเล็กเหมาะกับการใช้งานในบ้านและอาคารขนาดเล็กเท่านั้น ในขณะที่เครื่องใหญ่มีความเหมาะสมในอุตสาหกรรม เนื่องจากช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงและคุ้มกับการลงทุน

ประเด็นสุดท้ายในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ต้องพิจารณาเรื่องการรับประกันสินค้า การบริการหลังการขายและการบริการด้านอะไหล่สำรอง นอกจากนี้ศูนย์บริการก็สำคัญ ควรมองหาเครื่องฉีดน้ำที่มีศูนย์บริการใกล้บ้าน มีช่างที่มีความชำนาญ ยิ่งมีอะไหล่พร้อมบริการ ก็ยิ่งทำให้เกิดความมั่นในการเลือกซื้อและมั่นใจในบริการหลังการขายมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเรา

Flow Energy Thailand เครื่องมือสำหรับช่างแอร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ปั๊มน้ำ ปืนฉีดน้ำ โบลเวอร์เป่าลม มีอะไหล่เปลี่ยน ทุกตัวมีรับประกัน สินค้าช่างแอร์ งานปรับอากาศ เพื่อช่างแอร์โดยเฉพาะ

ติดต่อเรา

@FLOWENERGY
(มี @ นำหน้าด้วยนะคะ)
Line QR Code